J. Dziarnowska

Janina Labuda-Dziarnowska

specjalista ortodonta

Lekarz dentysta i specjalista stomatologii ogólnej i ortodoncji. Ukończyła studia na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1987 r. Dyplom I stopnia specjalizacji ze stomatologii ogólnej uzyskała w 1992 r., dyplom specjalisty II stopnia z ortodoncji uzyskała w 1998 r. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontów IAO. W ciągu blisko 30 lat odbyła wiele kursów zawodowych z zakresu ortodoncji, protetyki, chirurgii i stomatologii. Członek PASE – Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej.
„Moja praca jest moją pasja i wielką miłością. Kocham stomatologię i moich Pacjentów” – to jej motto każdego dnia pracy. Specjalizuje się w medycynie estetycznej.

ZOBACZ CERTYFIKATY

E. Kubik

Edyta Kubik

lekarz dentysta

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku z 1998 roku. Stale dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. Specjalizuje się w medycynie estetycznej.

ZOBACZ CERTYFIKATY

K Szlagowska

Karolina Szlagowska

lekarz dentysta

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W pracy zawodowej swoje zainteresowania kieruje w stronę profilaktyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, endodoncji i pedodoncji. Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w konferencjach stomatologicznych, jak i zgłębiając literaturę fachową. Posiada wiele cierpliwości i empatii dla swoich pacjentów, zaskarbiając sobie tym ich zaufanie. Aktywna, ambitna, pełna optymizmu i zaangażowania we własną pracę.

I. Cybulska

Izabela Cybulska

lekarz dentysta

Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku w 2007r. Pasjonuje się endodoncją mikroskopową i protetyką. Zagadnienia estetyki w stomatologii pogłębiała już na studiach w kole naukowym przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej. Cechuje ją dokładność i precyzja, co sprawia, że uśmiech jej pacjentów jest jeszcze piękniejszy. W wolnym czasie podróżuje i jeździ na wycieczki rowerowe z rodziną. Specjalizuje się w medycynie estetycznej.

ZOBACZ CERTYFIKATY

P. Piróg

Paweł Piróg

lekarz dentysta

Dr n. med. Paweł Piróg jest absolwentem Wydziału Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i obronił pracę doktorską dotyczącą najnowszych metod diagnostycznych w protetyce stomatologicznej. Na swoje innowacyjne badania otrzymał stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego. W praktyce zawodowej zajmuje się implantologią oraz kompleksowym leczeniem protetycznym wykorzystując techniki minimalnie inwazyjne. Swoją wiedzę, zwłaszcza w dziedzinie chirurgii, implantologii i protetyki stale pogłębia, uczestnicząc w licznych kursach, konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą.
Posiadacz Certyfikatu Umiejętności w Dziedzinie Implantologii Stomatologicznej nadanego przez Kapitułę ds. Umiejętności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, będącym najważniejszym dokumentem w tej dziedzinie, honorowanym w Polsce. Certyfikat jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny z 2009 r.
Jest autoryzowanym lekarzem systemu implantologicznego Osstem oraz członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS. Pasjonat swojego zawodu.

Wojciech Grabe

Wojciech Grabe

lekarz dentysta

Jestem lekarzem stomatologiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, również w prywatnej praktyce, specjalistą II stopnia chirurgii stomatologicznej, absolwentem Akademii Medycznej / obecnie Uniwersytetu Medycznego/ w Gdańsku, byłym asystentem Zakładu Stomatologii Dziecięcej i Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej, Kliniki Chirurgii Szczękowo- Twarzowej oraz Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku. Oprócz pracy w jednostkach naukowo-dydaktycznych w swoim dorobku mam m.in. ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej z zakresu zarządzania małą firmą medyczną , sześcioletnią współpracę z firmą 3M jako konsultant działu stomatologicznego Firmy, prowadząc szkolenia w postaci wykładów i kursów dla lekarzy stomatologów i studentów stomatologii na terenie całego kraju i w większości uczelni stomatologicznych. Ponadto przez kilka lat byłem redaktorem prowadzącym wymiennokartkowy „Sukces prywatnej praktyki stomatologicznej. Poradnik dla Lekarzy Stomatologów Prywatnie Praktykujących i Niepublicznych ZOZ” Wydawnictwa Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. Warszawa. Mam także na swoim koncie dokonań opracowanie katalogu punktowej wyceny pracy lekarza stomatologa, będącego podstawą do opracowania rozliczeń świadczeń stomatologicznych w ramach zatrudniania kontraktowego w Polsce, a także systemu rozliczeniowego stomatologicznego programu ubezpieczeniowego DentaPlan będącego w swoim czasie w ofercie PZU. Jestem również czynnie zaangażowanym członkiem samorządu lekarskiego, w którym przez III kadencje pełniłem różne funkcje na szczeblu okręgowym i krajowym.

Bożena Rabcewicz

Bożena Rabcewicz

higienistka dentystyczna

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku na kierunku higiena stomatologiczna w 2006r. W pracy zawodowej zajmuję się profilaktyką i higieną jamy ustnej, przeprowadzając profesjonalne zabiegi higienizacyjne. Aktywnie zajmuje się również wybielaniem zębów żywych. Wiedzę zdobytą na studiach uaktualnia uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Zawsze dba o komfort i dobre samopoczucie swoich Pacjentów. Z dużym zaangażowaniem i precyzją przeprowadza zabiegi higienizacyjne.

D. Kanafa

Dorota Kanafa

higienistka dentystyczna

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Uwielbia pracę z pacjentami. Realizuje się życiowo oraz zawodowo pracując z pacjentami. Zawsze służy pomocą. Miła, sympatyczna, uśmiechnięta.

Małgorzata Witkowska

Małgorzata Witkowska

higienistka dentystyczna, recepcjonistka

Dyplomowana higienistka stomatologiczna z dużą pasją i zaangażowaniem do pracy. Uśmiechnięta, spokojna i życzliwa.

Paulina Florek

Paulina Florek

higienistka dentystyczna

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Zrównoważona, dająca poczucie bezpieczeństwa pacjentom.

L. Trendel

Lucyna Trendel

asystentka stomatologiczna

Dyplomowana asystentka stomatologiczna. Jest sumienną i cierpliwą osobą. Praca, którą wykonuje jest jej pasją. W gabinecie czynnie asystuje przy zabiegach ortodontycznych, protetycznych i endodontycznych z użyciem mikroskopu. Czerpie przyjemność z niesienia pomocy innym, tak, aby zapewnić pacjentom najwyższy poziom usług dentystycznych.

I. Wróblewska

Iwona Wróblewska

asystentka stomatologiczna

Dyplomowana asystentka stomatologiczna. W zawodzie asystentki pracuje 8 lat. Jest staranna i pracowita. Pracuje na 4 ręce z lekarzem dentystą. Asystuje przy pracy z mikroskopem.

B. Smarzyńska

Beata Smarzyńska

kierownik recepcji, asystentka stomatologiczna

Dyplomowana asystentka stomatologiczna. Sprawnie komunikuje się z każdym pacjentem. Potrafi stworzyć atmosferę komfortu i bezpieczeństwa. Jest otwartą i życzliwą osobą. Stanowi wsparcie dla całego zespołu Dentysty Z Wieży.

Lucyna Kopitzka 2

Lucyna Kopitzka

Kocham słońce i wiatr. Lubię ludzi i działanie. Jestem energiczna i wesoła.

G. Kozak-Tarapacz

Grażyna Kozak-Tarapacz

recepcjonistka, asystentka stomatologiczna

Ukończyła Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni, na Wydziale Zarządzania i Marketingu w 2008r. oraz szkołę dla asysty stomatologicznej. Przez ponad 30 lat jej ścieżka zawodowa związana była z bankowością i finansami. Jedną z jaśniejszych stron w jej dotychczasowej pracy zawodowej byli Klienci, z którymi ma świetny kontakt. Największą satysfakcję w tej pracy przynosi jej zadowolenie Pacjenta.

asystentka

Patrycja Struck

asystentka stomatologiczna, recepcjonistka

Stażystka w kierunku higieny stomatologicznej. Asystentka i recepcjonistka; aktywna i pogodna. Ratownik i instruktor pływania. Komunikuje się w języku angielskim.

A. Tarnowska

Anna Tarnowska

pielęgniarka z wieloletnim stażem, współpracuje z pacjentem i pomaga działać sprawnie recepcji