karta kaszubskiej rodziny

REGULAMIN KARTY KASZUBSKIEJ RODZINY W GABINETACH STOMATOLOGICZNYCH DENTYSTA Z WIEŻY WE WŁADYSŁAWOWIE

ROZDZIAŁ I
CZYM JEST KARTA?
1. Każdorazowo, gdy mowa o Karcie Kaszubskiej Rodziny, stosuje się skrót „Karta”.
2. Posiadaczem Karty może zostać każdy Pacjent DENTYSTA Z WIEŻY, który zamieszkuje teren Kaszub i co najmniej dwie inne osoby z jego rodziny są pacjentami Gabinetu.
3. Karta ma charakter zniżkowy i obowiązuje we wszystkich gabinetach DENTYSTA Z WIEŻY, a także u PARTNERÓW Karty, o czym na bieżąco informuje recepcja Gabinetu oraz fanpage na Facebooku Gabinetu.
4. Karta uprawnia do otrzymania zniżek lub bonusów i gratisów według programów dodatkowych. Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową, jak również̇ bankomatową. Karty nie można wymienić na gotówkę, podobnie zniżek, bonusów, gratisów i innych form przewidzianych przez Gabinet i jego Partnerów.
5. Zniżki i bonusy kwotowe działają wyłącznie dla tych Pacjentów, którzy regulują należną odpłatność za procedurę, na którą obowiązuje zniżka lub bonus.
6. Otrzymaną Kartą może posługiwać się cała Rodzina, której nazwisko widnieje na karcie, przy czym każdy członek rodziny musi być Pacjentem DENTYSTY Z WIEŻY. O tym fakcie mówić będzie kartoteka Pacjenta, który otrzymał Kartę dla swojej Rodziny.
7. Rodzinę rozumie się jako rodziców i dzieci, a w wersji nieodpłatnej, poszerzonej – rodziny 3- i 4-pokoleniowe.

ROZDZIAŁ II
BONUSY I UŁATWIENIA OD DENTYSTY Z WIEŻY
DLA POSIADACZY KARTY RODZINY KASZUBSKIEJ
1. Raz w roku bezpłatny przegląd stomatologiczny jamy ustnej.
2. Nauka szczotkowania zębów u dzieci do 6 roku życia.
3. Raz na pół roku zniżka na higienizację z fluorem w wysokości 10%.
4. Zniżka przy cenach RTG w wysokości 20%.
5. Zniżka przy protezach ruchomych dla seniorów w Rodzinie w wysokości 8%.
6. Zniżka przy protezach szkieletowych w wysokości 6%
7. Zniżka przy pracach protetycznych na implantach w wysokości 5%.
8. Konsultacja przed założeniem aparatu dla drugiego, trzeciego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie za 1 zł.
9. Leczenie próchnicy u dzieci do 16 r.ż. zawsze z rabatem kwotowym 10 zł/ząb.
10. U młodzieży powyżej 16 roku życia i u dorosłych rabat na leczenie kanałowe w wysokości 30 zł ząb.
11. Bezpłatne konsultacje implantologiczne (rzeczywisty koszt 1 zł).
12. Bezpłatne konsultacje z medycyny estetycznej (rzeczywisty koszt 1 zł).

ROZDZIAŁ III
DANE PACJENTA
1. Warunkiem świadczenia usług stomatologicznych w Gabinetach Stomatologicznych DENTYSTA Z WIEŻY jest wyrażenie przez Pacjenta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podczas odbioru Karty.
2. Wyłącznym administratorem danych posiadacza Karty jest Gabinet Stomatologiczny DENTYSTA Z WIEŻY.
3. Akredytowani Partnerzy Karty mogą pozyskiwać dane Pacjentów na osobnych warunkach, wyłącznie do wspólnych działań z liderem DENTYSTA Z WIEŻY, nigdy samodzielnie, gdyż administrowanie danymi Pacjentów należy wyłącznie do Gabinetu.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty Pacjentowi zostanie wydana nowa Karta.
2. Karta nie łączy się z innymi rabatami i akcjami.
3. Lista Partnerów jest dostępna w Recepcji Gabinetu.
4. Wydawca Karty może zmienić warunki, odwołać je lub poszerzyć bez informowania posiadaczy.
5. Wydawca Karty może odmówić uznania Karty z ważnych prawnie powodów (podejrzenie kradzieży, brak warunków do jej użycia typ np. niezgodność nazwiska, zachowanie Pacjenta niezgodne ze społecznie przyjętymi zasadami).
6. Właścicielem Karty jest DENTYSTA Z WIEŻY.