Konkurs z uśmiechem

SPRAWDŹ WYNIKI

Regulamin konkursu fotograficznego „Z Uśmiechem”

1. Organizatorem konkursu jest NZOZ „Z Wieży Dentysta” we Władysławowie
2. Uczestnikami konkursu zostać mogą (kategorie):
a) dzieci od 0-10 lat
b) kobiety
c) mężczyźni
d) osoby z aparatem stałym na zębach (nagroda specjalna niespodzianka)
3. Technika zdjęć dowolna: smartfony, zdjęcia z aparatu cyfrowego i inne
4. Zdjęcie należy wysłać na adres e-mail rejestracja@zwiezy.pl
5. Konkurs trwa od 01.06.2016 do dnia 31.08.2016
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.09.2016
7. Laureatami konkursu będą 3 osoby z każdej kategorii – dziecko, kobieta, mężczyzna, z aparatem stałym
8. Kryterium wyboru będzie oryginalność prac i odzwierciedlenie tematu wakacyjnego uśmiechu
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zwiezy.pl dnia 30.09.2016
10. Zgadzając się z warunkami każdy uczestnik, rodzic lub opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w związku z organizowanym konkursem „Z uśmiechem”

WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU… PRZYNAJMNIEJ -1 /SŁOWNIE: JEDEN/ – ZĄB

11. Wszelkich porad i informacji o konkursie udziela recepcja NZOZ „Z Wieży Dentysta” pod nr telefonu 58 674 15 93
12. Przy zgłoszeniu osobistym w recepcji dostaniesz Pakiet Startowy!

UŚMIECHNIJ SIĘ DO NAS! 🙂

13. Nagrody:
I nagroda: Szczoteczka Oral-B o wartości 500 zł
II nagroda: Zestaw higienizacyjny pasty + szczoteczki do zębów dla całej rodziny
III nagroda: Bezpłatne konsultacje implantologiczne, ortodontyczne, protetyczne oraz zestaw pielęgnacyjny do zębów

14. Piękne uśmiechy zwycięzców udostępnione zostaną na stronie www.zwiezy.pl i w holu gabinetów stomatologicznych „Z Wieży Dentysty” we Władysławowie, ul. Rybacka 8b