SZANOWNI PACJENCI, od 30.05. do 02.06.2024 r. nasza klinika będzie nieczynna.

Projekty UE

Projekt I

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI
Tytuł operacji:
Nowoczesna medycyna i edukacja prozdrowotna kluczem sukcesu NZOZ DENS na rynku usług turystyki stomatologicznej.

Cel operacji:
Celem głównym operacji jest rozszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych na rzecz ludności zamieszkującej obszar zależny od rybactwa oraz turystów (usługi z zakresu turystyki medycznej) poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych i wyposażenie gabinetów stomatologicznych (zakupu aparatu pantomograficznego, mikroskopu stomatologicznego, autoklawu oraz 2 unitów stomatologicznych wraz z oprzyrządowaniem).

Wartość projektu:
Koszty kwalifikowane projektu (z VAT) – 389 729,58 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rybackiego:
60% kosztów kwalifikowanych operacji – 233 837,74 zł

Projekt II

Tytuł projektu:
Programy profilaktyki, diagnostyki i leczenia próchnicy oraz zmian nowotworowych w Powiecie Puckim.

Cele projektu i planowane efekty:
W ostatnich latach zauważalnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi stomatologiczne ze strony pacjentów krajowych. Problemem cywilizacyjnym z jakim mierzymy się w działalności medycznej jest w szczególności próchnica oraz schorzenia onkologiczne w obrębie jamy ustnej a także choroby periodontologiczne wpływające na jakość życia osobistego i zawodowego pacjentów.
Wnioskodawczyni planuje jako jedno z ważnych działań projektowych realizację cyklu działań szkoleniowych we współpracy z placówkami oświatowymi z Powiatu Puckiego w zakresie edukacji uczniów na temat diety w zapobieganiu próchnicy. Uruchomiony zostanie program bezpłatnej wczesnej diagnostyki nowotworowej zapewniony wszystkim pacjentom NZOZ.
Wzrastająca skala przyjazdów obcokrajowców w ramach tzw. turystyki medycznej stwarza nowe możliwości dla branży medycznej i turystycznej, w tym NZOZ wnioskodawcy.
Efektem projektu będzie dodatkowe wyposażenie gabinetów stomatologicznych (rozbudowa systemu aparatu pan tomograficznego o obrazowanie 3D, system sadacji wziewnej, mikroskop stomatologiczny, system do wypełniania kanałów ciepłą gutaperką, urządzenie do wykrywania zmian nowotworowych).

Wartość projektu:
Koszty kwalifikowane projektu – 258 700,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
49% kosztów kwalifikowanych operacji – 126 763,00 zł

Projekt III

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Projekt nr III:

„Oferta nowych usług antyaging i poszerzenie skali świadczenia usług stomatologicznych, profilaktyki zdrowotnej w NZOZ „Z Wieży Dentysta” Janina Dziarnowska”

Cel operacji:
Celem głównym operacji jest rozszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych na rzecz ludności zamieszkującej obszar zależny od rybactwa oraz turystów (usługi z zakresu stomatologii, antyaging / medycyny estetycznej, turystyki medycznej) poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych.
Wartość projektu: Koszty kwalifikowalne 200 843,20 zł

Dofinansowanie UE: 98 413,00 zł
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

KONTAKT

Dentysta z Wieży
ul. Rybacka 8B lok. U4 i U5
84-120 Władysławowo
Godziny otwarcia
pon - pt: 8:00 - 20:00
sob: 8:00 - 14:00

udogodnienia

PARKING
wifi
klimatyzacja
udogodnienia
płatność kartą
strefa dla dzieci
powered by getknow