Nasz gabinet został wyposażony w nowoczesne urządzenie VELscope Vx służące do wczesnego wykrywania nowotworów jamy ustnej.

velscope vx

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o VELscope, zobacz artykuł.

CZYTAJ ARTYKUŁ

Jak działa VELscope Vx? Zapoznaj się z artykułem

CZYTAJ ARTYKUŁ

coastal health

Emitujące jasno-niebieskie światło przydatnym narzędziem do chirurgii raka jamy ustnej

25 stycznia 2016r.

Wizualizacja fluorescencji może znacznie zmniejszyć  nawroty raka pomagając chirurgom lepiej zobrazować zakażone okolice zmian nowotworowych.

Najnowsze badania sprzed 10 laty wykazały, że korzystanie z wizualizacji fluorescencji (FV) podczas chirurgii raka jamy ustnej wyraźnie poprawia dokładność usunięcia tkanki rakowej i znacząco zmniejsza jego nawroty.

“Około 1/3 pacjentów, którzy poddali się operacji usunięcia zmian nowotworowych jamy ustnej,  doświadczy nawrotów w ciągu trzech lat” mówi dr. Catherine Poh, naukowiec z Vancouver Coastal Health Research Institute i główny autor badań.

“Korzystanie z technologii FV nie jest obecnie rutynowe dla wszystkich operacji raka jamy ustnej, tak aby lekarze mogli dokładnie określić w jaki sposób i gdzie usunąć chorą tkankę. Tak więc jest to nowe rozwiązanie na metodę przeprowadzania operacji raka jamy ustnej i określanie możliwości jego rozwoju.”

Niedawno opublikowana retrospektywa kliniczno-kontrolna o tytule: ”American Medical Association Otolaryngology—Head & Neck Surgery, obejmuje pacjentów zarejestrowanych w Departamencie Ustnej Onkologii w British Columbia Cancer Agency w latach 2004-2009. Badania miały na celu ocenę skuteczności chirurgii z technologią FV w zmniejszaniu powikłań i zwiększaniu szans przeżycia.

Badanie oparto na technologii wizualizacji fluorescencji VELscope’a opracowanej wspólnie z agencją BC Cancer Agency i firmą LED Dental Inc. Urządzenie to wykorzystuje zoptymalizowane niebieskie światło do pobudzenia tkanek. Opatentowana metoda fluorescencji naturalnej tkanki umożliwia wizualizację wyników badań. Jest ona obecnie przyjęta jako uzupełnienie badań przesiewowych.

Obecnie chirurgiczne usunięcie zmian nowotworowych w jamie ustnej wymaga wycięcia dodatkowych 10mm wokół zmian chorobowych (lub guza) w nadziei na usunięcie komórek rakowych, które często rozprzestrzeniają się i są niewidoczne gołym okiem.  Badania wykazały, że mimo standardowego dokonania kolejnego 10mm wycięcia, 1/3 pacjentów nadal doświadczy nawrotu miejscowego raka.

“Dzięki technologii FV okazało się, że rozszerzenie tej choroby nie jest jednolite wokół obszaru nowotworowego, tak więc 10mm poprawka wokół guza nie zawsze może być skuteczna”  wyjaśnia dr. Poh, która również jest patologiem i profesorem Wydziału Stomatologii w University of British Columbia.

“Korzystając z technologii FV, mamy nadzieję na dokładne usunięcie wszystkich tkanek rakowych i  zachowanie zdrowych tkanek podczas jednej operacji.”

Wyniki badań wykazały, że przy zastosowaniu technologii FV znacznie zmniejsza się częstotliwość  nawrotów  choroby jamy ustnej w trzyletnim okresie od wykonania operacji. Dla pacjentów ze zmianami nowotworowymi, terapia oparta na technologii FV zmniejsza ich nawrót z 40% do 6,5%. Wśród pacjentów z uszkodzeniami wczesno-inwazyjnymi nawrót spada od 39% do 9%.

Według dr. Poh, chirurdzy z Vancouver Coastal Health w B.C. już dokonali zmiany w swoich praktykach i ujednolicili zastosowanie tej technologii (VELscope, LED Dental) w chirurgii raka jamy ustnej.

Dr. Poh ma nadzieję, że po dalszych badaniach, jakie są prowadzone w Canadian Optically Guided Approach for Oral Lesions Surgical Trial (tzw. badania COOLS), każdy chirurg uwzględni prowadzenie operacji opartej na technologii FV w swoich praktykach.

“Jeśli badania COOLSa otrzyma wsparcie, będzie miało ono ogromny wpływ na praktykę kliniczną. Oznacza to, że technologia powinna stanowić część rutynowej praktyki każdego chirurga, podejmującego się marginesu chirurgicznego. Prawdopodobnie przyczyni się ona do poprawy wyników  wykrywania miejscowych nawrotów. I tylko jedna operacja, nie dwie, czy trzy zwiększy ekonomiczność systemu opieki zdrowotnej.”

velscope puchar

Chirurgia we wczesnym stadium raka jamy ustnej oparta na wizualizacji fluorescencji

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Opublikowane online dnia 14 stycznia, 2016. doi:10.1001/jamaoto.2015.3211

Znaczenie
Częstotliwość występowania genetycznie zmienionych komórek nowotworowych jamy ustnej ma negatywny wpływ  na ilość miejscowych  nawrotów i obniża szanse na przeżycie. Wizualizacja fluorescencji (FV) może klinicznie pomóc służbie zdrowia i lekarzom w identyfikacji  niewidocznych  zmian  w jamie  ustnej  i odwzorowaniu ukrytej  choroby.  Ten proces może poprawić szansę przeżycia poprzez zmniejszenie wkaźnika  miejscowych  nawrotów.

Cel
Aby ocenić skuteczność operacji opartej na technologii FV w zmniejszaniu miejscowych  nawrotów i zwiększenie szans na przeżycie.

Projekt, Ustalenia i Uczestnicy
Przeprowadzono badanie kliniczno-obserwacyjne  na  pacjentach zarejestrowanych w pewnej  klinice onkologii od dnia 1 września 2004 r. do 31  października 2009r.  Do badania włączono 246  pacjentów  w wieku co najmniej 18 lat, u których  zdiagnozowano zaawansowane uszkodzenia (np. ciężką dysplazję lub raka in situ)  lub raka kolczystokomórkowego  skóry o grubości mniejszej niż 4cm.  Badano również  pacjentów, którzy przeszli leczenie  chirurgiczne  i  co najmniej 1 obserwację. Wśród tych  pacjentów, 154 przeszło operację z wytycznymi  FV (tzw. Grupa FV) i pozostali 92  zostali  poddani operacjom konwencjonalnym  (tzw. Grupa kontrolna).  Zebrano wyniki cech demograficznych  i  chorobowych  oraz badano kluczowe czynniki skuteczności operacji z asystą FV. Dalsze badania zostały ukończone dnia 31 grudnia 2011r.,  a dane były analizowane  od 1 maja do 30 listopada 2013r.

Główne wyniki i zabiegi
Miejscowe nawroty  zmian jamy  ustnej  z wysokim stopniem  złośliwości histologicznej, obecność miejscowych  powikłań (tj.  przerzuty  zmian w  szyjnych węzłach chłonnych),  lub pozabiegowe przeżycie wolne od progresji.

Wyniki
Wśród 246 pacjentów  uczestniczących w badaniach (średni wiek [SD], 60 lat [12],  108 kobiet i 138 mężczyzn),  156 miało raka płaskonabłonkowego i 90 raka  z wysokim stopniem  złośliwości histologicznej.  Nie było istotnych różnic  między grupami  FV (n=154)  a kontroli (n=92)  pod względem  wieku,  palenia papierosów,  anatomicznych  zmian chorobowych, wielkości guza i raka jamy  ustnej. Wśród 156  chorych  na raka płaskonabłonkowego,  92 pacjentów w grupie FV wykazało znaczne zmniejszenie w trzyletnich miejscowych  nawrotach, z 40,6% (26 z 64 pacjentów) do 6,5% (6 z 92 pacjentów) (P <.001).  U 90  pacjentów z zaawansowanymi  uszkodzeniami, 62 pacjentów z grupy  FV wykazało zmniejszenie częstotliwości miejscowych nawrotów od 11  z 28 pacjentów (39,3%) do 5 z 62 pacjentów (8,1%) (P <.001).  Dane  również wskazują, że w przeciwieństwie do chirurgii konwencjonalnej,  badanie  FV na raka kolczystokomórkowego skóry było  związane  z mniejszą szansą na niepowodzenie (14 z 94 pacjentów [15,2%] vs. 16 z 64 pacjentów [25,0%]; P=.08). Chociaż te różnice nie były  statystycznie istotne.

Wnioski i Znaczenie
W tym  badaniu  korzystanie  z FV jako część procesu decyzyjnego marginesu chirurgicznego znacznie zmniejsza częstotliwość miejscowych  nawrotów we  wczesnych i zaawansowanych  zmianach przedinwazyjnych  raka jamy ustnej.  W trakcie  badań 3 fazy w kilku niezależnych  klinikach dokonano analizy  danych  i  posłużą one do potwierdzenia  skuteczności korzystania z technologii FV w chirurgii  raka jamy  ustnej.